Bezpečnost potravin - hlavní cíl řízení kvality

Pro členy European Food Network je bezpečnost výrobků prvořadá. Jako evropští specialisté na logistiku potravin musíme dodržovat stejné zákony o bezpečnosti potravin jako výrobci potravin. Sledovatelnost, teplotní dokumentace a správná hygienická praxe jsou součástí naší každodenní rutiny. Abychom mohli poskytovat prvotřídní služby, musí naše organizace a systémy splňovat očekávání našich zákazníků, pokud jde o rychlé, úplné, bezchybné a hygienické dodávky a včasné informace. To zahrnuje síťově integrované IT systémy, ale také komplexní transparentnost toku zboží díky standardizovaným procesům. Tyto cíle jsou závazné pro všechny členy European Food Network.

The partners in the European Food Network strictly adhere to European and national quality standards.

Řízení kvality - přínos pro naše zákazníky

Členy European Food Network spojují přísné normy kvality. Tato velká odpovědnost za kvalitu je pevně zakořeněna v našich firemních hodnotách a naši členové ji praktikují, žijí jí a dýchají jí. Jejich interní kontrolní systémy jsou založeny na zásadách HACCP a vztahují se na všechny provozní oblasti. Zavázali jsme se dodržovat evropské a národní normy kvality, zahrnující:

DIN EN ISO 9001 - IFS Logistics - ISO 22000 - BRC - Certifikace ekologického zemědělství (VO (ES) č. 834/2007) - ISO 14001

Na evropských trzích se uplatňují nejrůznější požadavky zákazníků, které může splnit pouze síť, jež pracuje podle jednotných celoevropských norem kvality založených na nejpřísnějších požadavcích na kvalitu. Tento typ standardizovaného a zároveň vysoce efektivního zpracování v rámci Evropy je zajištěn kombinací vlastních systémů řízení kvality jednotlivých členů s jednotným manuálem pro fungování sítě napříč všemi partnery, který stanoví všechny detaily práv, povinností a cílových procesů spojených s přepravou zásilky.

Specifikace, jako jsou předpisy upravující chladicí řetězce, řízení teploty nebo zákazy přepravy a sankce za porušení předpisů jsou tak jednotné a závazné v celé síti. Všechna místa sítě se při poskytování svých služeb řídí těmito jasně definovanými a standardizovanými pravidly. Interní audity založené na ustanoveních IFS Logistics slouží ke kontrole kvality, průběžné standardizaci úrovně kvality a prohlubování integrace.

Quality control plays a central role in the European Food Network. Standardized procedures help to maintain the network's ambitious quality standards.

Procesy kvality v European Food Network - založené na čtyřech pilířích

  • Evropská síť: Vysoce výkonná fyzická síť a IT infrastruktura se standardizovanými pracovními postupy zajišťují hladké a efektivní zpracování přeshraničních zásilek.
  • Chytré směrování: Jsme učící se organizace; neustále přizpůsobujeme a slaďujeme naše operace směrování a zpracování objednávek a naše kapacity v souladu s potřebami našich zákazníků a cíli optimalizace nákladů. Současně integrujeme nejnovější technologický vývoj s cílem optimalizovat dodavatelský řetězec.
  • Vynikající personál: Investujeme do školení a rozvoje našich zaměstnanců napříč společnostmi, abychom zajistili, že naše logistické výkony a kvalita budou trvale na vysoké úrovni.
  • Bezpečnost potravin a dopravy: Naši členové implementují různá opatření na ochranu přepravovaného zboží, včetně pečlivých postupů nakládky, sledování teploty, používání moderních a dobře udržovaných stavebních a přepravních zařízení a pravidelných interních a externích auditů.

Avem nevoie de acordul dumneavoastră

Pentru a putea integra materiale de coș, folosim servicii de la furnizori terți. Aceștia pot colecta date despre activitățile dumneavoastră. Puteți găsi mai multe detalii la rubrica "Mai multe informații".