Bezpieczeństwo żywności - najważniejszy cel w zarządzaniu jakością

Dla członków European Food Network bezpieczeństwo produktów jest sprawą nadrzędną. Jako europejscy specjaliści w zakresie logistyki żywności, musimy przestrzegać tych samych przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności co producenci żywności. Identyfikowalność, dokumentacja temperatury i dobre praktyki higieniczne są częścią naszej codziennej rutyny. Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, nasze organizacje i systemy muszą spełniać oczekiwania naszych klientów w zakresie szybkiej, kompletnej, bezbłędnej i higienicznej dostawy oraz terminowej informacji. Zintegrowane systemy informatyczne oraz ustandaryzowane procesy gwarantują całkowitą przejrzystość przepływu towarów. Cele te są obowiązkowe dla wszystkich członków European Food Network.

The partners in the European Food Network strictly adhere to European and national quality standards.

Zarządzanie jakością - korzyści dla naszych klientów

Dla członków European Food Network zachowanie wysokich standardów jakościowych jest najwyższym priorytetem. Ta ogromna odpowiedzialność za wysoką jakość usług jest silnie zakorzeniona w naszych wartościach korporacyjnych i jest praktykowana przez wszystkich naszych członków. Wewnętrzne systemy kontroli jakości członków EFN oparte są na zasadach HACCP i mają zastosowanie we wszystkich obszarach operacyjnych. Jesteśmy zobowiązani do utrzymania europejskich i krajowych standardów jakości, w tym:

DIN EN ISO 9001 - IFS Logistics - ISO 22000 - BRC - Certyfikacja ekologiczna (VO (EC) No. 834/2007) - ISO 14001

Na rynkach europejskich obowiązują różnorodne wymagania klientów, które mogą być spełnione tylko przez sieć transportową działającą według jednolitych, ogólnoeuropejskich standardów, opartych na najbardziej rygorystycznych wymaganiach jakościowych. Każdy partner EFN umiejętnie łączy swoje wewnętrzne systemy zarządzania jakością z ustandaryzowanymi wymaganiami sieci, które jasno określają prawa i obowiązki partnerów, a także definiują procesy związane z efektywną obsługą przesyłek.

Specyfikacje, takie jak te dotyczące łańcuchów chłodniczych, zarządzania temperaturą lub zakazów transportu oraz kary za naruszenie przepisów są w ten sposób jednolite i wiążące w całej sieci. Wszyscy partnerzy sieci stosują się do tych jasno określonych i ustandaryzowanych zasad podczas wykonywania swoich usług. Wewnętrzne audyty oparte na przepisach IFS Logistics służą kontroli jakości, ciągłej standaryzacji poziomu jakości oraz pogłębianiu integracji.

Quality control plays a central role in the European Food Network. Standardized procedures help to maintain the network's ambitious quality standards.

Procesy jakościowe w ramach European Food Network oparte na czterech filarach

  • Sieć europejska: Wysokowydajna sieć transportowa oraz nowoczesna infrastruktura IT, a także ustandaryzowany przepływ informacji zapewniają płynną i efektywną obsługę przesyłek transgranicznych.
  • Inteligentne planowanie: Ciągle uczymy się i doskonalimy nasze procesy. Dostosowujemy proces planowania i przetwarzania zleceń do zmieniający się potrzeb naszych klientów, z uwzględnianiem optymalizacji kosztowych. Ponadto integrujemy najnowsze osiągnięcia technologiczne w celu optymalizacji łańcucha dostaw.
  • Eksperci z doświadczeniem: Inwestujemy w szkolenia i doskonalenie zawodowe naszych pracowników, aby zapewnić niezmiennie wysoką wydajność i jakość naszej logistyki.
  • Bezpieczeństwo żywności i transportu: Nasi członkowie wdrażają szereg działań mających na celu ochronę przewożonych przez nich towarów, w tym jasno zdefiniowane procedury załadunku, monitorowanie temperatury, stosowanie nowoczesnej infrastruktury magazynowej i transportowej oraz regularne audyty wewnętrzne i zewnętrzne.

Potrzebujemy Twojej zgody

Aby móc zintegrować materiały z koszyka, korzystamy z usług zewnętrznych dostawców. Mogą oni zbierać dane dotyczące Twojej aktywności. Więcej szczegółów można znaleźć w sekcji "Więcej informacji".