Voedselveiligheid - de belangrijkste doelstelling van kwaliteitsbeheer

Voor de leden van het European Food Network is productveiligheid van het grootste belang. Als Europese specialisten in levensmiddelenlogistiek moeten wij dezelfde wetten inzake voedselveiligheid naleven als de levensmiddelenproducenten. Traceerbaarheid, temperatuurdocumentatie en goede hygiënepraktijken maken allemaal deel uit van onze dagelijkse routine. Om een eersteklas service te kunnen bieden, moeten onze organisaties en systemen voldoen aan de verwachtingen van onze klanten inzake snelle, volledige, vlekkeloze en hygiënische levering en tijdige informatie. Dit omvat in een netwerk geïntegreerde IT-systemen, maar ook end-to-end transparantie in de goederenstroom dankzij gestandaardiseerde processen. Deze doelstellingen zijn bindend voor alle leden van het European Food Network.

The partners in the European Food Network strictly adhere to European and national quality standards.

Kwaliteitsbeheer - ten voordele van onze klanten

De leden van het European Food Network zijn verenigd in hun veeleisende kwaliteitsnormen. Deze grote verantwoordelijkheid voor kwaliteit is stevig verankerd in onze bedrijfswaarden en wordt door onze leden in praktijk gebracht, geleefd en geademd. Hun interne controlesystemen zijn gebaseerd op de HACCP-beginselen en zijn van toepassing op alle operationele gebieden. Wij zetten ons in voor de handhaving van Europese en nationale kwaliteitsnormen, waaronder:

DIN EN ISO 9001 - IFS Logistics - ISO 22000 - BRC - biologische certificering (VO (EG) nr. 834/2007) - ISO 14001

Op de Europese markten gelden zeer uiteenlopende eisen van de klant, waaraan alleen kan worden voldaan door een netwerk dat werkt volgens uniforme, Europabrede kwaliteitsnormen die zijn gebaseerd op de strengste kwaliteitseisen. Een dergelijke gestandaardiseerde en toch zeer efficiënte verwerking binnen Europa wordt mogelijk gemaakt door een combinatie van de eigen kwaliteitsbeheersystemen van de individuele leden met een partneroverschrijdend netwerkhandboek, waarin alle details van de rechten, verplichtingen en doelprocessen in verband met de verzending zijn opgenomen.

Specificaties welke betrekking hebben op koelketens, temperatuurbeheer of vervoersverboden en de sancties voor inbreuken op de voorschriften zijn dus uniform en bindend in het gehele netwerk. Iedereen binnen het netwerk houdt zich bij de uitvoering van hun diensten aan deze duidelijk omschreven en gestandaardiseerde regels. Interne audits op basis van IFS Logistics-bepalingen worden gebruikt voor kwaliteitscontrole, voortdurende standaardisering van kwaliteitsniveaus en verdieping van de integratie.

Quality control plays a central role in the European Food Network. Standardized procedures help to maintain the network's ambitious quality standards.

Kwaliteitsprocessen in het European Food Network - gebaseerd op vier pijlers

  • Europees netwerk: Het performante fysieke netwerk en de IT-infrastructuur met gestandaardiseerde workflows zorgen voor een vlotte, efficiënte verwerking van grensoverschrijdende zendingen.
  • Slimme routing: Wij zijn een lerende organisatie; wij passen onze routing- en orderverwerkingsactiviteiten en onze capaciteiten voortdurend aan en stemmen deze af op de behoeften van onze klanten en de doelstellingen voor kostenoptimalisatie. Tegelijkertijd integreren wij de nieuwste technologische ontwikkelingen om de toeleveringsketen te optimaliseren.
  • Uitmuntend personeel: Wij investeren in bedrijfs opleidingen en bijscholingen van onze medewerkers om ervoor te zorgen dat onze logistieke prestaties en kwaliteit volgens constant hoge normen kunnen worden uitgevoerd.
  • Voedsel- en transportveiligheid: Onze leden voeren verschillende acties uit om de goederen die zij vervoeren te beschermen, waaronder nauwgezette laadprocedures, temperatuurcontrole, gebruik van modern en goed onderhouden constructie- en transportmateriaal, en regelmatige interne en externe audits.

We need your agreement

Om winkelwagenmateriaal te kunnen integreren, maken wij gebruik van diensten van derde aanbieders. Deze kunnen gegevens verzamelen over uw activiteiten. Meer details vindt u onder "Meer informatie".